Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne Miasta Oświęcim

Część spraw można w urzędzie załatwić w pełni elektronicznie. Opisy takich spraw wraz z właściwymi formularzami opublikowane są na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajduje się odnośnik do listy tych spraw. 

Składane elektronicznie formularze muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Aplikacja mobilna:


Aplikacja dzięki której masz szybki dostęp do aktualności Urzędu Miast Oświęcim, powiadomień a także możesz zgłosić incydent.

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać rejestracji za pośrednictwem Aplikacji. Wymaga się wcześniejsze ustawienienie pinu dostępowego na wersji portalowej eUrzędu. Opcja ustawienia pinu dostępna jest po zalogowaniu się na stronie eUrzedu https://eurzad.um.oswiecim.pl/ w zakładce „Twoje konto”


Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej

Poniżej znajduje się odnośnik do aplikacji mobilnej na platformę Android

Usługi na portalu Obywatel.gov.pl

Usługi oferowane przez jednostki centralne administracji można znaleźć na portalu  Obywatel.gov.pl. 
Coraz więcej  z nich oferowanych jest w wersji w pełni elektronicznej. Dostęp do listy tych usług umożliwia poniższy link.

Logo Uni Europejskiej z opisem